Ysgol-Gyfun-Llangefni-House-Badges-Grey-Proof

Tai

Mae pob aelod o Ysgol Gyfun Llangefni yn perthyn i un o'r tai uchod, ac yn cystadlu mewn gweithgareddau megis Mabolgampau ac yr Eisteddfod gan gynrychioli un o'r tai yma. Mae'n arwain at ddimensiwn ychwanegol o hwyl yn y cystadlu, gyda pob un o'r tai yn cystadlu am y gorau.