FC6156

Amdanom Ni

Mae Ysgol Gyfun Llangefni yn ysgol ddwyieithog gyda phoblogaeth o 655 o ddisgyblion, 47 aelod o staff dysgu a 22 o staff cefnogol.

Rydym yn gwasanaethu canol Ynys Môn ac mae’r gymuned leol yn cynnwys tref Llangefni a’r ardaloedd gweldig sydd o’i chwmpas.

Rydym yn credu'n gryf na addysg yw'r peth mwyaf gwerthfawr y gallwn ei roi i blentyn. Rydym wedi ymrwymo i fynd a'ch plentyn ar daith o ddysgu a darganfod gan anelu i sefydlu ynddynt gariad gydol oes at ddysgu. Rydym yn gweld pob plentyn fel unigolyn, ac yn ceisio meithrin eu sgiliau a talentau i sicrhau eu bod yn gwneud y cynnydd gorau posib er gwaethaf eu man cychwyn.