Rhestr Staff Cyswllt

Tîm Arweinyddiaeth
Mr Huw Davies Pennaeth hd@llangefni.anglesey.sch.uk
Mrs Ffion Wyn Gough Dirprwy Bennaeth fwg@llangefni.anglesey.sch.uk
Mrs Sally Williams Dirprwy Bennaeth sw@llangefni.anglesey.sch.uk
Miss Zoë Jones Pennaeth Cynorthwyol zj@llangefni.anglesey.sch.uk
Miss Beci Roberts Pennaeth Cynorthwyol br@llangefni.anglesey.sch.uk
Mr Llion Dafydd Pennaeth Cynorthwyol lld@llangefni.anglesey.sch.uk
Arweinwyr Bugeiliol
Mr Rhys Parry Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 7 rp@llangefni.anglesey.sch.uk
Miss Claire Kitching Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 8 ck@llangefni.anglesey.sch.uk
Miss Kirsty Thomas Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 9 kt@llangefni.anglesey.sch.uk
Mrs Julie Williams Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 10 jw@llangefni.anglesey.sch.uk
Miss Ceri Evans Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 11 cae@llangefni.anglesey.sch.uk
Mrs Ruth Llŷn Pennaeth y Chweched Dosbarth rll@llangefni.anglesey.sch.uk