Rhestr Staff Cyswllt

Tîm Arweinyddiaeth
Mr Huw Davies Pennaeth DaviesH215@hwbcymru.net
Mrs Ffion Wyn Gough Dirprwy Bennaeth GoughF3@hwbcymru.net
Mrs Sally Williams Pennaeth Cynorthwyol WilliamsS537@hwbcymru.net
Mr Llion Dafydd Pennaeth Cynorthwyol DafyddL7@hwbcymru.net
Miss Ruth Roberts Pennaeth Cynorthwyol RobertsR27@hwbcymru.net
Mrs Gemma Hamer Pennaeth Cynorthwyol HamerG12@hwbcymru.net
Arweinwyr Bugeiliol
Mrs Gemma Hamer Pennaeth Blwyddyn 7 HamerG12@hwbcymru.net
Miss Claire Kitching Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 8 KitchingC@hwbcymru.net
Miss Ffion Lloyd Jones Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 9 JonesF1060@hwbcymru.net
Mrs Julie Williams Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 10 WilliamsJ716@hwbcymru.net
Mr Rhys Parry Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 11 ParryS49@hwbcymru.net
Mrs Ruth Llŷn Pennaeth y Chweched Dosbarth LlynR@hwbcymru.net