Croeso i Ysgol Gyfun Llangefni

Mae Ysgol Gyfun Llangefni yn ysgol ddwyieithog gyda phoblogaeth o 655 o ddisgyblion, 47 aelod o staff dysgu a 22 o staff cefnogol. Rydym yn gwasanaethu canol Ynys Môn ac mae’r gymuned leol yn cynnwys tref Llangefni a’r ardaloedd gweldig sydd o’i chwmpas.


Edrych am swydd newydd?

Mae eich dyfodol yn dysgu yn Ysgol Gyfun Llangefni yn dechrau yn fan hyn!