Polisïau

Rydym yn cynhyrchu a diweddaru polisïau yn rheolaidd sydd wrth wraidd ein ffordd strategol o weithio o ddydd i ddydd. Pan fo hynny’n briodol, mae gan ddisgyblion a myfyrwyr gyfrifoldeb i helpu staff a’r llywodraethwyr i lunio polisïau.

Dyma ddetholiad o’r polisïau. Os am wybodaeth ynglŷn â pholisi penodol cysylltwch â’r ysgol.

Polisi Date
Polisi Gwrth Fwlio

1st Medi 2021

Polisi Amddiffyn Plant

1st Medi 2021

Polisi Diogelu Data

1st Medi 2021

Polisi Cwyn

1st Medi 2021

Polisi Addysg Bersonol a Chymdeithasol

1st Medi 2021