Croeso i Ysgol Gyfun LlangefniAr ran disgyblion, rhieni a staff Ysgol Gyfun Llangefni, rwy’n eich croesawu yn gynnes i wefan newydd yr ysgol.

Gobeithiwn y gwelwch bod y wefan yn hygyrch a llawn gwybodaeth. Ein bwriad yw i ddiweddaru y tudalennau perthnasol yn rheolaidd, a byddwn yn croesawu eich sylwadau ar sut i wella’r cyfleuster ymhellach.

Mae Ysgol Gyfun Llangefni yn ysgol ddwyieithog gyda phoblogaeth o 810 o ddisgyblion, sy’n gwasanaethu canol Ynys Môn. Mae’r “gymuned leol” yn cynnwys tref Llangefni a’r ardaloedd gwledig o’i chwmpas. Mae gennym 48 o athrawon amser llawn, a 18 o staff cefnogol.

Bwriadwn gefnogi disgyblion fel eu bod yn cyflawni eu potensial ar draws ystod o bynciau academaidd a galwedigaethol, yn canolbwyntio ar ddatblygiad eu sgiliau mewn llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth. Rydym eisiau i’n holl fyfyrwyr adael yr ysgol wedi eu harfogi â’r gallu i gystadlu ym myd gwaith, addysg bellach ac addysg uwch.

Mae’r ysgol yn ysgol hapus iawn, rydym yn falch o’r cyfleusterau a’r amgylchedd lle mae’r ysgol wedi ei lleoli. Mae gan Ysgol Gyfun Llangefni adnoddau da iawn, gyda chyfleusterau rhagorol ar draws yr holl ardaloedd pwnc. Mae gan yr ysgol fynediad i Ganolfan Hamdden Plas Arthur, sy’n caniatáu i ni ymestyn a chyfoethogi profiadau’r disgyblion mewn Addysg Gorfforol.